shadow_left
 
Atakan Muhendislik - Olefini Bursa Yetkili Satıcısı
Shadow_R


 
   
YANGIN TESÝSATI

Yangýnla mücadele tesisatlarýnda öncelikle binanýn tehlike sýnýfýný belirlemek gerekmektedir. 2002 yýlýnda kanunlaþan binalarda yangýndan korunma ile ilgili yönetmeliðe göre binalar 3 ana sýnýfta toplanmýþtýr.

* Düþük tehlike sýnýfý binalar : Konutlar, hastaneler, okullar, tiyatro vb.
* Orta tehlike sýnýfý binalar : Üretim birimleri, fýrýnlar, tekstil, matbaa vb.
* Yüksek tehlike sýnýfý binalar : Boyahaneler, plastik üretimi yapan binalar, yanýcý ve patlayýcý sývý veya gaz üretimi yapan yerler vb.